T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bursa İnegöl İshakpaşa İlçe Halk Kütüphanesi

Tarihçe

Değerli kullanıcılarımız Bursa İnegöl İshakpaşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne HOŞ GELDİNİZ.

 

Müdürlük İnegöl İshakpaşa İlçe Halk ve İnegöl İshakpaşa Çocuk Kütüphaneleri ile hizmet sunmaktadır.

 

MisyonKültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini toplumun hizmetine sunmaktır.

 

VizyonBilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü, sanatı hayatın merkezine taşımak; çağdaş yayıncılık ilkeleri doğrultusunda üretilen fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve evrensel kültüre katkıda bulunmaktır.

 

 

 

 

TARİHÇE

 

 

     Umumi kütüphanelerin mevcudiyeti medeniyet kadar eskidir. Milattan 600 yıl, beklide daha çok öncedir. Eski devirlerin en muazzam kütüphanesi etoleme sülalesine mensup hükümdarlar tarafından oluşturulmuştur, İskenderiye kütüphanesi idi. İlk büyük umumi kütüphane, Abbasi halifesi Memnun tarafından Bağdat’ta kurulan DAR-ÜL HİK-ME’dir. Zamanımızda ise, Washington’daki kongre kütüphanesi 21.000.000 kitap koleksiyonuyla dünyanın bir numaralı kütüphanesidir. Bizde kütüphaneler Fatih Sultan Mehmet zamanında gelişme imkânı bulan Türk kütüphaneciliğine esasen devlet tarafından 1884 yılında resmi bir görünüm kazandırmıştır. Devlet tarafından kurulan ilk resmi kütüphane 24 Haziran 1884’de açılan İstanbul’daki Beyazıt Devlet kütüphanesidir.  (Kütüphaneyi Umumi Osmani) 1996 yılı istatistiklerine göre yurdumuza devlete bağlı 1225 Kütüphane bulunmaktadır. Bunların 296’sı çocuk kütüphanesidir.


     Ülkemizin birçok yeri kütüphaneyi tanımazken 1897 yılında İnegöl Kaymakamı Asaf Bey, İlçe Müftüsü Mehmet Nuri Efendi (Akşehirli) yörenin hamiyetli bazı kimselerini toplayarak önce İshakpaşa’nın vakfı bulunan 13 adet el yazması eserini ve halktan birer ikişer eser toplamak suretiyle 400 – 500 kitaplık bir koleksiyonu 1482 – 83 yıllarından beri 500 yıl bilime ve kültüre hizmet eden İshakpaşa medresesinde toplayarak bölge halkını “Hayırlı olsun” dilekleriyle kütüphanenin açılışını yaparlar. Evkaf nezaretine bağlanır, müderris müftü Mehmet Nuri Efendinin üstün gayreti bilinçli ve kültürlü kişiliğiyle 10 yılda 1100 adet kitap kütüphane arşivine kazandırılır. 1907 yılında vefat edene kadar bir kütüphaneci olarak çalışır. 1913 yılında Maarif nezaretine bağlı kütüphaneler (Beyazıt Devlet Kütüphanesi hariç) evkaf nezaretine bağlanır. Bina uzun müddet kütüphane ve müftülük dairesi olarak kullanılır. Bu arada şehir yunanlılar tarafından üç kez işgal edilir. Birinci işgal 6-21 ocak 1921 tarihleri arasında onaltı gün 24 Mart 1921 de başlayan ikinci işgal on dört gün sürmüştür. Nihayet 10 temmuz 1921 – 6 Eylül 1922 tarihleri arasında bir yıl bir ay yirmi yedi gün işgal altında kalır. Yunanlılar tarihi eserlere ve kütüphaneye acımasızca zararlar yapmışlardır.

 
     Atatürk’ün önderliğinde milli kurtuluş savaşından yüzünün akıyla çıkan genç Türkiye cumhuriyetinden çeşitli alanlardaki gelişmeler kütüphanelere de yansır. Tevhid-i Tedrisat kanunu (1924) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması hakkındaki kanun (1927) Kütüphanelerin koleksiyon yönünden zenginleşmesine yardım eder. Cumhuriyetten sonra bütün kütüphaneler maarif vekaletine geçer. Kütüphaneye vilayet özel bütçesi den ödenekler gelir. 1926 yılında da kütüphane memurluğuna İshakpaşa Camii İmamı Hafız Ahmet Kabataş tayin edilir. 1946 yılına kadar görev yapar. Yerine hapishane memuru Lütfü OKÇU atanır. Başarılı çalışmalar yapar okuyucu sayısı her gün artar. 1957 yılında da İnegöl ilköğretim müdürü Hacı Faik Bey tarafından Lütfü Okçu’nun oğlu Sadık Okçu hizmetli olarak atanır. 1982 yılında Sadık Okçunun emekli olmasına kadar 2 memurla çalışır.

 
    Yıllarca memurluk olarak idare edilen kütüphaneye 1988 yılı başından itibaren Müdürlük Kadrosu tahsis edilir. Bu kadroya Bursa İl Halk Kütüphanesi kütüphanecilerinden Kenan KAHRAMAN müdür olarak atanır. 26.04..1988 tarihinde resmen görevine başlar ve halen devam etmektedir.


     1990 yılında İlçemiz gençlerine ve halkına daha iyi hizmet verebilmek kitap ve kütüphaneden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilçemiz belediyesine ait tek katlı modern binaya taşınılmıştır.

 
      Aynı amaçla depo sisteminden açık raf sistemine geçilerek okuyucuların aradığı kaynaklarla yüz yüze gelmeleri sağlanmıştır.

 
     İshakpaşa Halk Kütüphanesi Koruma ve Yaşatma Derneği ile yardımsever halkımız tarafından temin edilen fotokopi makinesi okuyucuların hizmetindedir. Türkiye’de ilk defa ilçemizde Bilgisayarlı eğitim Kütüphanemizde yapılmıştır.

 
     Çocuk kütüphanesi 27 Ocak 1961’de çarşı içinde Çocuk Esirgeme Kurumu Binasında hizmete açıldı. Daha sonra Gazipaşa İlkokulunda bir odaya, 1977 yılında Eski Balık Pazarındaki bir binaya, binanın eski olması nedeniyle de 1985 yılında Belediye’ye ait Nikah ve Düğün salonuna taşınmıştır. Kasım 2001 tarihinde de ,çocuk ve halk kütüphaneleri   4 katlı kendi binasına taşınmıştır. Bugün ülkemizin önemli kütüphanelerinden birisi olma özelliği ile ilçemiz halkına hizmetlerini sürdürmektedir.


     Ülkemizin bir çok yeri kütüphaneyi tanımazken  1897 yılında İnegöl kaymakamı Asaf Bey İlçe Müftüsü Mehmet Nuri Efendi (Akşehirli) yörenin hamiyetli bazı kimselerini toplayarak önce İshakpaşa’nın vakfı bulunan 13 adet el yazması eserini ve halktan birer ikişer eser toplamak suretiyle 400-500 kitaplık bir koleksiyonu 1482-83 yıllarından beri 500 yıl bilime ve kültüre hizmet eden  İshakpaşa medresesinde toplayarak bölge halkını “Hayırlı olsun” dilekleriyle kütüphanenin açılışını yaparlar evkaf nezaretine bağlanır müderris müftüsü Mehmet Nuri Efendinin üstün gayreti bilinçli ve kültürlü kişiliğiyle 10 yılda 1100 adet kitap kütüphane arşivine kazandırılır.1907 yılında vefat edene kadar bir kütüphaneci olarak çalışır.1913 yılında Maarif nezaretine bağlı kütüphaneler ( Beyazıt Devlet Kütüphanesi hariç ) evkaf nezaretine bağlanır.Bina uzun müddet kütüphane ve müftülük dairesi olarak kullanılır.


     Bu arada şehir yunanlılar tarafından üç kez işgal edilir. Birinci işgal 6-21 Ocak 1921 tarihleri arasında on altı gün 24 Mart 1921 de başlayan ikinci işgal on dört gün sürmüştür.Nihayet 10 Temmuz 1921-6 Eylül 1922 tarihleri arasında bir yıl bir ay yirmi yedi gün işgal altında kalır.

 
     Atatürk’ün önderliğinde milli kurtuluş savaşından yüzünün akıyla çıkan genç Türkiye Cumhuriyetinden çeşitli alanlardaki gelişmeler kütüphanelere de yansır. Tevhid-i Tedrisat kanunu (1924) Tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkında kanun (1927) kütüphanelerin koleksiyon yönünden zenginleşmesine yardım eder. Cumhuriyetten sonra bütün kütüphaneler maarif vekaletine geçer. Kütüphaneye vilayet özel bütçesinden ödenekler gelir. 1926 yılında da kütüphane memurluğuna İshakpaşa Camii İmamı Hafız Ahmet Kabataş tahin edilir. 1946 yılına kadar görev yapar. Yerine Lütfü Okçu atanır. Başarılı çalışmalar yapar okuyucu sayısı her gün artar. 1957 yılında da Lütfü Okçunun oğlu Sadık Okçu hizmetli olarak atanır. 1982 yılında sadık okçunun emekli olmasına kadar 2 memurla çalışır.


    Yıllarca memurluk olarak idare edilen kütüphaneye 1988 yılı başından itibaren müdürlük kadrosu tahsis edilir. Bu kadroya Bursa İl Halk Kütüphanesi kütüphanecilerinden Kenan Kahraman müdür olarak atanır. 26.04.1988 tarihinde resmen göreve başlar ve halen devam etmektedir.

 
    1990 yılında ilçemiz gençlerine ve halkına daha iyi hizmet verebilmek kitap ve kütüphaneden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilçemiz belediyesine ait tek katılı modern binaya taşınılmıştır.

 
     Aynı amaçla depo sisteminden açık raf sistemine geçilerek okuyucuların aradığı kaynaklarla yüz yüze gelmeleri sağlanmıştır.

 
    İshakpaşa Halk Kütüphanesi Koruma ve Yaşatma Derneği ile yardım sever halkımız tarafından temin edilen fotokopi makinesi okuyucuların hizmetindedir. Türkiye’de ilk defa ilçemizde Bilgisayarlı eğitim kütüphanemizde yapılmıştır.


    Çocuk kütüphanesi 27 ocak 1961’de çarşı içinde Çocuk Esirgeme Kurumu binasında hizmete açıldı. Daha sonra Gazipaşa İlkokulunda bir odaya, 1977 yılında eski balık pazarındaki bir binaya, binanın eski olması nedeniyle de 1985 yılında Belediye’ye ait Nikah ve Düğün salonuna taşınmıştır. Kasım 2001 tarihinde de, çocuk ve halk kütüphaneleri 4 katlı kendi binasına taşınmıştır. Bugün ülkemizin önemli kütüphanelerinden birisi olma özelliği ile ilçemiz halkına hizmetlerini sürdürmektedir.