T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bursa İnegöl İshakpaşa İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

       

İNEGÖL İSAHKPAŞA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

                                

 Serap KATAR
Kütüphane Müdür V.
(Kütüphaneci)
 Hifsi YILDIRIM
Bilgisayar İşletmeni
 Yakup ÇAKAL
Bilgisayar İşletmeni
 Naşit KURDAŞ
Bilgisayar İşletmeni
 Emine BÜYÜKKARA
İşçi